Seniorka

Pomáháme seniorům
a jejich rodinám

Senioři s rodinou

Pomáháme rozvíjet
mezigenerační vztahy

image not found

Podporujeme
poskytovatele služeb

Rodina se seniorem
Seniorka v nedostatku
Senior v nemocnici
Pomoc seniorce

Lepší život seniorů, lepší společnost

Dali nám život. Starali se o nás, když jsme byli malí a bezmocní. Vybudovali mnohé z toho, na čem dnešní společnost staví. Máme jim být za co vděční.

Je na čase jim to vrátit v rámci rodin i společnosti jako celku.

Přitom může stačit málo. Třeba se jen zajímat o to, jak se mají senioři v rodině nebo v sousedství, věnovat jim pár minut svého času u kávy, drobná výpomoc nebo skutečně dobrá kvalifikovaná rada může zásadně zlepšit jejich život, pohled na současný svět i porozumění mezi generacemi.

Proto pomáháme seniorům, jejich rodinám, dobrovolníkům i profesionálním poskytovatelům služeb pro seniory napříč životními situacemi.

Komu a jak pomáháme

 • Senioři s rodinou

  Rodinám seniorů

  Mimo jiné prostřednictvím Gericon magazínu poskytujeme důležité informace, které pomáhají zlepšit finanční situaci seniorů, vztahy v rodině, zdravotní stav i další oblasti jejich života.

  Rodiny tak mohou seniorům kvalifikovaně poradit, problémům včas předcházet a zásadně zkvalitnit život seniorů.

  Propojujeme také poskytovatele služeb a dobrovolníky se seniory.

 • Senior

  Seniorům

  Hlavní část pomoci seniorům poskytujeme prostřednictvím jejich rodin, které získané informace mohou seniorům předávat nebo jim efektivně pomáhat řešit různé životní situace.

  Prostřednictvím Gericon magazínu je také o možnostech informujeme.

  Seniory, kteří ovládají práci s počítačem a internetem také propojujeme s dobrovolníky a profesionálními poskytovateli služeb.

 • Dobrovolníci a poskytovatelé služeb

  Dobrovolníkům a poskytovatelům služeb

  Dobrovolníkům a začínajícím poskytovatelům služeb pro seniory radíme, jak začít, jak své služby efektivně nabídnout, jak je poskytovat kvalitně a na co nezapomínat.

  Nové dobrovolníky inspirujeme, aby svůj čas a možnosti nabídli těm, kteří to potřebují a pomohli tak zlepšit svět, ve kterém žijeme.

  Pomocí připravované aplikace je navíc budeme propojovat s klienty.